Präst på irländska landsbygden

Gunilla Aquilon Elmqvist berättar om och visar bilder hur det är att vara "Präst på irländska landsbygden" på månadsmötet den 9 juni klockan 14.00 i Ådalskyrkan, Mörrum. Entré 50 kr inkl. kaffesamkväm.

Månadens sponsor: Blekinge Bilvård, vi lottar ut två presentkort på biltvätt. Dessutom har vi två presentkort från Mörrums Blommor (maj månads sponsor) att lotta ut, kom och köp lotter!

Dessutom får alla information, kaffesamkväm och trevlig samvaro.

VÄLKOMMEN gammal som ny medlem! Ta gärna med dig grannen, släkten, vännen eller vem som du tror skulle vilja bli medlem i SPF Seniorerna Mörrum. Alla som uppbär pension eller sammanbor med en som uppbär pension är välkommen som medlem. Första månadsmötet fri entré för ny medlem. Medlemsvärvare får en lott från vår förening och en från förbundet när nye medlemmen betalt sin medlemsavgift.