SPF sommarmöte

SPF sommarmöte i Karlshamn 6 september

SPF Seniorerna i Blekinge inbjuder till sommarfest i Karlshamn, Bellevueparken tisdagen den 6 september 10.00 - 16.00

PROGRAM:

10.00    Kaffe och fralla

10.30    Inledning, Nils Ingmar Thorell, ordförande SPF Blekinge

10.35    Landshövding Ulrica Messing har ordet

11.00    Revymakarna, Karlshamn

12.00    Lunch: fläskfilé, kycklingfilé, potatissallad, bröd och dryck

13.00    Final i Hjärnkoll, frågesport

14.30    Eva och Claes spelar upp till dans

             Kaffe och kaka serveras

             Tillfälle till chokladhjul och tipspromenad med priser

Priset för allt detta 250 kr/person. Anmälning till SPF Seniorerna Mörrum senast den 28 juli (anmälningslista cirkulerar på årsmötet i Forneboda 14 juli eller till Inga på tel 070-54 55 240). Ange ev. önskemål om specialkost.  Betalning SENAST 2022-08-12 till föreningens bankgiro 265-1172, ange för vem/vilka betalningen gäller.

Var och en tar sig till Bellevueparken själv, erbjud gärna skjuts till medlem(mar) utan bil eller använd ditt busskort för 70+-åringar för gratis resa.