SPF-promenader hösten 2022

Promenaderna med eller utan stavar börjar 29 augusti 2022

Samling vid Stålagården i Mörrum klockan 10.00 varje promenaddag. Ta med kaffekorg för fika och trevlig pratstund efter promenaden.

Promenadansvarig: Gun Svensson, tel 070-54 22 796 eller 39gun.svensson@telia.com

SPF-promenader hösten 2022.pdf

SPF-PROMENADERNA HÖSTEN 2022

Vi går varannan vecka. Promenaderna är som tidigare förlagda till Mörrum. I december får vi rätta oss efter vädret, men hoppas vi kan gå ända fram till julveckan. Vi behöver ett avbrott i julbestyren.

29 augusti Stålagården, Mörrum  Klockan 10.00
12 september Stålagården, Mörrum  Klockan 10.00
26 september Stålagården, Mörrum  Klockan 10.00
10 oktober Stålagården, Mörrum  Klockan 10.00
24 oktober Stålagården, Mörrum  Klockan 10.00
7 november Stålagården, Mörrum  Klockan 10.00
21 november Stålagården, Mörrum  Klockan 10.00
5 december Stålagården, Mörrum  Klockan 10.00
19 december Stålagården, Mörrum  Klockan 10.00

VÄLKOMNA!