April månadsmöte

Vi reser till Djungelbokens värld (Indien) med Ingmar Skogar

Månadsmöte i Ådalskyrkan, Mörrum den 7 april klockan 14.00: Information, Ingmar Skogar berättar och visar bilder "Indien - Djungelsbokens värld". Kaffesamkväm och lottdragning.

Entréavgift: 50 kr/person

Gamla och nya medlemmar välkomna!