Månadsmöte november

Nästa månadsmöte är den 18 november klockan 14.00 i Ådalskyrkan, Mörrum

Danmark och sveriges kartor

Bild: Blekinge museum

Information följt av Marcus Bernhardsson som berättar om  "Ostdanmark och Sydsverige" Läs gärna på Blekinge museum

Kaffesamkväm, lottdragning.