Datacafe2

Vår studiecirkel "Datacafe" är i gång

SPF Seniorerna Mörrums Datacafé öppnade den 3 november. En grupp medlemmar med mobiltelefoner och surfplattor samlades och gick igenom olika program och appar, laddade ner och testade funktionerna i små grupper. Vad vi tar upp beror på vad deltagarna har för önskemål och förkunskaperna är varierande i gruppen. Därför fick varje bord en "som kan lite mer" för att hjälpa till att komma igång.

Två träffar till är inplanerade 25/11 och 6/12. Praktiska övningar med att skicka E-post och SMS till varandra står på dagordningen, nerladdning och användning av SPF-appen hos alla innan kursslut samt de önskemål som redan framkommit eller kommer under café-tiden.