Årsmöte

Årsmötet 2021-05-06 uppskjutet till hösten 2021

2021-04-19: Årsmötet uppskjutet till hösten p.g.a. Region Blekinges skärpta Covid-19-regler. Styrelsen återkommer med nytt datum i höst.

P.g.a. pågående Coronapandemi kommer det uppskjutna årsmötet att äga rum den 6 maj klockan 14.00 på Stålagårdens gårdsplan (dvs utomhus). Mer information, program, kallelse, se Årsmöte för mötesdokument. 2021-04-07 lades Valberedningens förslag och Föredragningslista ut, se länken Årsmöte.

Underhållning av Håkan Windahl och Johan Harding efter mötesförhandlingarna.

Reservera dagen redan nu!