Värva ny medlem

Ta med dig grannen, vännen, kollegan, släktingen, kompisen....... till nästa SPF möte. Låt han/henne uppleva gemenskapen, programmet, kaffesamkvämet, aktiviteten som du trivs med. Ny medlem går in gratis på första månadsmötet.

När vi nu kan träffas igen, fortfarande följa Folkhälsomyndighetens regler om att hålla avstånd etc och stanna hemma vid minsta sjukdomskänsla, så finns det många som har farit illa under den påtvingade isoleringen under Corona-tiden. Att träffas inom SPF är ett sätt att råda bot på det.

När du värvar en ny medlem får du en trisslott av SPF Seniorerna Mörrum. Dessutom får du en Sverigelott av förbundet, se  Värva en medlem - få en Sverigelott (nymedlem.se)  Ny medlem ska vara registrerad i medlemsregistret och årsavgiften betald för att få lott.

Bli medlem:  SPF - Seniorerna Bli medlem (spfseniorerna.se) 

SPF - Seniorerna SPF Seniorerna Mörrum

Program20210731.pdf för nerladdning