Skriv under Uppropet!

Följ länken nedan och gör din röst hörd!

Se Upprop för Äldreomsorgen och skriv under!

SPF Seniorerna har påtalat brister inom äldreomsorgen under en längre tid. I och med den rådande coronapandemin har dessa brister blivit än tydligare och fått oerhörda konsekvenser. Skriv under vårt äldreomsorgsupprop och hjälp oss sätta högre tryck på politiker i kommuner, regioner, riksdag och regering. Ingen ska längre kunna blunda för verkligheten och det omfattande förändringsbehov som finns.

Vi inom SPF Seniorerna kräver:
Ge omsorgstagaren större kontroll över sin vård och omsorg
Anställ fler sjuksköterskor, läkare, vårdbiträden och undersköterskor med högre kompetens. Utbilda fler geriatriker.
Förbättra arbetsvillkoren för dem som arbetar inom vård och omsorg
Skärpt Socialtjänstlag – även äldre ska ha rätt till goda levnadsvillkor, inte bara skäliga.
Höj den medicinska kompetensen, både på ledningsnivå och hos de som arbetar närmast de äldre
Förbättra hantering och användning av läkemedel inom äldrevården genom att knyta farmaceutisk kompetens till kommunerna
Tillsätt en bred kriskommission för äldreomsorgen som analyserar dagens brister men också skyndsamt agerar för att förbättra situationen samt komma med mer långsiktiga lösningar.