TOTALFÖRSVARSÖVNING INSTÄLLD

Karlshamn påverkas 2020-05-14--17

ÖVNINGEN INSTÄLLD 2020-04-04

Totalförsvarsövningen pågår hösten 2019 och hela 2020. Karlshamn påverkas särskilt när militären övar här 2020-05-14--17. Kommunens invånare kommer att märka av övningen genom militär närvaro i skog, på gator och torg. I en del fall innebär övningen ökade bullernivåer och en ökad belastning på våra vägar. Mer information på Karlshamns Kommuns webb.