INSTÄLLT!

SPF Seniorerna Mörrum ställer in alla möten och aktiviteter t.o.m. 2020-10-01 p.g.a. Coronapandemin och Folkhälsomyndighetens råd och föreskrifter.

Detta innebär att alla månadsmöten är inställda t.o.m. 2020-10-01. 8 oktober träffas vi ute på Stålagården för tipspromenad och medhavd fika klockan 14.00

Information läggs här på webben, på Facebook (stängd medlemsgrupp, anmäl att du vill vara med) och skickas ut via E-post till de som anmält E-postadress i medlemsregistret.

Tänk på att det blir ensamt att vara isolerad. Ring gärna en SPF-medlem och prata en stund, håll kontakt via E-post/Facebook/ropa över häcken etc. Tillhör du den yngre delen av SPF-medlemmar, fråga om du kan hjälpa till med att handla.

Läget är nytt och ovanligt för alla, viktigt att vi hjälps åt för att göra det bästa av en svår situation, läs vad SPF:s generalsekreterare har att säga.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen