INSTÄLLT

SPF Seniorerna Mörrums styrelse har beslutat att ställa in alla månadsmöten t.o.m. 2021-04 p.g.a. den pågående Corona-pandemin. Vi hoppas kunna genomföra årsmötet utomhus 6 maj på Stålagårdens gårdsplan klockan 14.00.

Tyvärr måste vi ställa in månadsmöten i Ådalskyrkan enligt den tillfälliga Covid-19-lagen som endast tillåter max 8 personer samlas i lokalen, gäller till 30 september.

Har du frågor, förslag etc, hör av dig till styrelsen per E-post inga.g.george@gmail.com eller telefon 070-54 55 240