Medlemsavgiften 2020

Från och med i år har SPF Seniorerna Mörrum central uppbörd

Vänta på att du får en faktura för medlemsavgiften 2020, betala den som vanligt, dvs ange OCR-nummer etc. Fakturan skall komma i slutet av januari, det kommer en faktura per person eftersom varje person har eget OCR-nummer. Fakturan skickas centralt från Förbundet, vi röstade förra årsmötet ja för att införa central uppbörd.

Kassören är tacksam om du INTE betalar in till SPF Seniorerna Mörrums bankgiro eftersom han då måste kontakta dig och få kontonummer för att betala tillbaka pengarna.

Sprid gärna informationen, kassören har redan fått pengar inbetalda som han måste betala tillbaka.