Julbrev

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Hoppas allt är väl med dig och de dina. Detta året har varit Corona i allt och vi hoppas att nästa år kan Covid-19 bli ett minne blott och vi kan ha våra SPF-aktiviteter, i alla fall andra halvåret.

Styrelsen har beslutat att skjuta upp årsmötet och ha det utomhus runt månadsskiftet april/maj, vi återkommer med kallelse närmare dagen. Har du förslag på bra ute-plats, tala om det för styrelsen.


Under tiden vill vi att du funderar på hur vår förening ska fungera i framtiden? Vad vill du ha? Vad vill du göra? I vilka former? Valberedningen har börjat sitt arbete men har en svår uppgift att hitta villiga till styrelsen och ansvariga för olika aktiviteter. Blir du tillfrågad – säg ja! Har du förslag på medlemmar som valberedningen bör kontakta, ring Bess Widenberg, tel 0454-515 11. Fundera också över vad vi ska göra, om vi inte får ihop ny styrelse eller aktivitetsansvariga? Hur ska då föreningen fortsätta? Alla synpunkter mottas tacksamt till Inga George, tel 070-54 55 240 eller inga.g.george@gmail.com eller Garvaregatan 2, 374 38 Karlshamn.


Har du ny eller ändrad E-post, anmäl till inga.g.george@gmail.com eller tel. 070-5455240. Föreningen sparar dyrt porto när vi kan kommunicera via E-post. Bekräfta att du läst brevet på samma E-post, TACK!


Föreningen har fått erbjudande om att lyssna gratis på en föreläsning på webben, "Digitalt umgänge". Det är Jane Jonasson som en hel del känner som kursledare i data och mobilkunskap. Jane har startat eget företag och som ett välkomst-erbjudande kan alla våra medlemmar som har utrustning/kan låna/se hos anhörig/på biblioteket ta del av föreläsningen. Se mer i slutet.

Många känner sig ensamma, isolerade i pandemins tider. Vill du prata med någon då och då per telefon? Anmäl ditt intresse till Inga (kontaktuppgifter ovan) så ser vi till att någon ringer upp dig då och då.


Skulle du vilja berätta om hur det var förr? Vill du skriva din berättelse eller prata om det? Vi har börjat använda en programvara som heter Zoom för att ha digitala möten. Man kan delta via dator, padda eller (utan bild) via mobiltelefon. I Zoom kan vi spela in hela möten, kanske blir det en publikation till slut eller bara några trevliga samtal i grupp? Kanske underlag för ett månadsmöte i framtiden? Finns det intresse sätter vi igång en eller flera grupper.


Samma upplägg kan vi använda för berättelser i nutid. Hur upplever du Coronapandemin? Vilka effekter har den haft på dig och ditt liv? En nutidsberättelse som kanske vår Hembygdsförening vill ha i sitt arkiv – allt är nytt och ingen har upplevt något liknande i mannaminne. Många har med 70+ självisolering tid att dokumentera.


Kontaktuppgifter: Ordförande: Inga George 070-5455240 inga.g.george@gmail.com
Sekr: Kerstin Karlsson 0454-327010 karlsson_kerstin@hotmail.com
Kassör: Bengt Andersson 0454-510 63 bussbengt.morrum@gmail.com
V ordf: Solbritt Schyberg 0708-850 432 solbrittschyberg@yahoo.se
V Sekr: Kerstin Fridlund 0708-298140 fridlund@telia.com
Ordinarie styrelseledamöter:
Inga-Lena Johansson 0702-135 567 inga.lena.gertrud@gmail.com
Björn Nylén 070-4447664 bjornnylen@telia.com
Christin Lindsten 0454- 51812 christin.lindsten@gmail.com
Anita Winfridsson 0454-322645 winfridsson@telia.com


SPF Seniorerna Mörrum och dess styrelse önskar dig en trevlig helg och ett mycket bättre år 2021!

 

Mer om Jane och hennes utbud kan du läsa på Kurser med Jane – Den digitala världen förenklad (wordpress.com)

Janes föreläsning för medlemmar i SPF Seniorerna Mörrum om "Digitalt umgänge" äger rum 2021-01-19, klockan 10.00. Föreläsningen är ca 45 minuter med möjlighet att ställa frågor efter föreläsningen. Anmäl dig till Jane i god tid före på kursermedjane@gmail.com så skickar hon dig ett E-brev med länk för inloggning och hur du bär dig åt. Utan anmälan kan du inte delta.

Gå in på https://youtu.be/lH-T-5l3OyY och se hur du ansluter dig.

Brevet för nerladdning