Webbkrysset juli

Rätt rad:

1 X 2 2 1 X 2 1 1 X X 1

Enligt styrelsebeslut 2020-08-06 upphör inskickning av rad och pris för rätt rad.