SPF-promenaderna

Promenaderna startar 24 augusti och fortsätter hela höstterminen

P.g.a.Coronaföreskrifterna går alla SPF-promenaderna i Mörrum, utgår från Stålagården klockan 9.00 angivet datum.Vi promenerar med Corona-avstånd och har egen fika med. Ingen samåkning förutom inom samma hushåll. Ändras startplatsen från Stålagården anges det på vår webbplats/Facebook senast en vecka före promenaddagen. Håll dig uppdaterad!