Torsten J. Arnbro

Torsten J. Arnbro underhåller med sång och musik

Torsten, bl. a. medlem i Visans Vänner, underhåller med sång och musik på månadsmötet i november i Ådalskyrkan, Mörrum klockan 14.00.