Bostadstillägg

Information på mars månadsmöte 14/3-19

Här kommer ett sammandrag av informationen med länkarna. Länkarna är väldigt långa, ladda ner dokumentet och klicka på länkarna där. (Det är ett .pdf-dokument, läses med gratisprogrammet Adobe Reader, kan laddas ner här ).

Ta gärna hjälp av någon om du inte är så van webbanvändare, anhörig, granne du litar på eller hör av dig till någon i SPF-styrelsen.

Läs Pensionsmyndighetens broschyr "Har du rätt till bostadstillägg?" Delas ut på marsmötet eller kan beställas hos kundservice 0771-776 776. Idag har 290 000 pensionärer bostadstillägg – ansök du med!

Som exempel, har du ingen/liten förmögenhet utöver din permanenta bostad, kan du få bostadstillägg.

Månadsinkomst efter skatt: 7 000 kr, resp 11 000 kr, resp 15 000 kr
Bostadstillägg:                    5 560 kr,   resp 2 800 kr,  resp 0 kr

Du kan ansöka om du äger din bostad eller hyr den. Har du förmögenhet, sommarhus mm kan det påverka. Enklast är att gå in på  https://www.pensionsmyndigheten.se/for-pensionarer/ekonomiskt-stod/beraknabt och beräkna om du kan få bostadstillägg. Har du inte tillgång till dator/internet, ring kundtjänst på 0771-776 776 så hjälper de till att göra beräkningen. Dessa uppgifter behöver du:
• Hyra/avgift/fastighetsavgift (beroende på om du hyr/äger bostadsrätt/äger bostad)
• Taxeringsbelopp (sommarhus, andra bostad, dvs ej den du bor i permanent)
• Har du bostadslån? Räntekostnaden/år
• Allmän pension före skatt/mån
• Andra pensioner före skatt/månad
• Andra inkomster

Blankett att fyllas i kan hämtas på (en sökande) https://www.pensionsmyndigheten.se/content/dam/pensionsmyndigheten/blanketter---broschyrer---faktablad/blanketter/bostadstillägg-och-äldreförsörjningsstöd/Ansökan%20om%20bostadstillägg%20och%20äldreförsörjningsstöd%20-%20En%20sökandePM8435.pdf

resp två sökanden https://www.pensionsmyndigheten.se/content/dam/pensionsmyndigheten/blanketter---broschyrer---faktablad/blanketter/bostadstillägg-och-äldreförsörjningsstöd/Ansökan%20om%20bostadstillägg%20och%20äldreförsörjningsstöd%20-%20Två%20sökandePM8436.pdf

Du kan beställa blanketter från kundservice, tel 0771-776 776.