Årsmöte

Alla medlemmar kallas till årsmöte 2019-02-14 klockan 14.00 i Ådalskyrkans café, Mörrum