Ändrat promenadprogram

OBS! p.g.a. den tidiga blomningen har vi ändrat i promenadprogrammet


15 april Stiby Backe, samling Stålagården Mörrum för samåkning kl. 9.00

6 maj Tosteberga Ängar, samling Stålagården Mörrum för samåkning kl. 9.00

20 maj Svängsta, samling Stålagården Mörrum för samåkning kl. 9.00

3 juni Karlshamn. Terminsavslut med kaffe på Seniorernas Hus i Karlshamn. Ta med kaffepengar. Samling på Stålagården kl. 9.00 för samåkning.