Torsdagspromenad på Skönstavik 2022-09-08

På torsdag den 8/9 klockan 11:00 samlas vi på parkeringen ovanför skylten enligt bilden.
Därefter promenerar vi tillsammans. Medtag fika.
Eventuella frågor till Janeth Berg tfn 073-822 44 65.

Välkomna