Promenad på norra Knösö torsdagen 27/10

Skönt väder på torsdagspromenaden vid Tjuraviken. Det var 7 damer (var är herrarna?) som upplevde havet alldeles stilla. Några svanar roade besökarna.
Promenaden avslutades med gofika vid havet.
Promenaden på torsdag den 27/10 blir på norra delen av Knösö.
Samling på parkeringen vid badplatsen klockan 11:00.
Medtag fika.
Eventuella frågor till Janeth Berg tfn 073-822 44 65.