Månadsmötet oktober 18/10

Föreningen hade månadsmöte i Medborgarhuset Lyckeby den 18/10 med ett 30-tal medlemmar.
Mötet leddes av ordförande Birgitta Gamelius som öppnade mötet med att hälsa alla hjärtligt välkomna. Birgitta hälsade särskilt 9 nya medlemmar välkomna till föreningen.

Hon fortsatte med att berätta om höstens aktiviteter. Hon påminde också om höstens seniormässa i Brinova Arena samt temadagen den 25/10 om läkemedel för äldre.

Bo Lenberg manade till försiktighet i höstmörker och hälsa – reflex på sig själv, bra på fötterna och snart vintersulor på bilen.
Margaretha Carlemalm berättade om Arlöv-revyn, tyvärr redan fullbokad.

Därefter tog dagens föreläsare Magnus Sandell vid och berättade om kommunens välfärdsbibliotek där man gratis kan prova och också låna hem tekniska hjälpmedel. Han berättade också om Visbo, kommunens visningslägenhet laddad med tekniska hjälpmedel. Han betonade också vikten av kost och motion för att behålla fysisk och psykisk hälsa. Läs mera om Digital hjälp i Karlskrona Kommun.
Birgitta tackade Magnus med en blomsterbukett.

Efter Magnus inspirerande föredrag blev det kaffe, kaka och fralla.
Sedan tog lottdragningarna vid och några gick nöjda hem med vinst.
Mötet avslutades där ordföranden tackade kaffegruppen för god förplägnad och lotterigruppen för sitt arbete och förklarade mötet avslutat.