Hörselnedsättning - Information inbjudan till temadag

Alla intresserade inbjudes till temadag 5 april 2022 i Soft Center Ronneby.

Se inbjudan