Påminnelse om årsmötet 12/4

  • Påminnelse årsmöte

Påminnelse om det tidigare aviserade årsmötet som äger rum 12/4 kl 13:00 i Medborgarhuset.

Anmälan senast 6/4 till Doris på telefon 0455-204 42.