Promenad i Västra Mark 2021-10-08

Torsdagspromenaden den 8 oktober på Västra Mark