Läsecirkel

Studiecirkeln startade hösten 2015 på initiativ av två medlemmar i föreningen. Böcker till läsecirkeln ordnas genom lån från stadsbiblioteket. Deltagarna i cirkeln väljer gemensamt ut en intressant bok, som läses enskilt antingen hela boken eller del av. Deltagarna träffas sedan var 3: dje vecka för samtal och diskussion om det man läst. Dessa upplevs som spännande och intressanta, då man märker hur olika en bok kan uppfattas. Vid fototillfället var deltagarna samlade för filmvisning.
Ledare: Lena Larsson, tel 0705 81 17 98