Stöd till vuxna och äldre

Karlshamns kommuns mål för äldreomsorgen