Funktionärer

Ingrid Andersson

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig CU

Alberta Baltróns Elofsson

Valberedning ordförande

Eva Due

Folkhälsa/Friskvård

Reine Elofsson

Trafik,Revisor

Erling Gunnarsson

Utbildning

Åke Ingemansson

Medlemsregisteransvarig CU

Inga Johnsson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Stig-Harald Persson

Webbredaktör

Peter Rudolfsson

Revisor

Yvonne Rudolfsson

Valberedning

Lehna Svanberg

Folkhälsa/Friskvård