Boule

Välkomna till boulebanan på Kantorsvägen tisdagar kl 10.00

Bengt meddelar att boulen startar för säsongen d 29/3 kl 10.00 vid boulebanan på Kantorsvägen i Hällaryd.
Det vore roligt om fler anslöt, så alla är hjärtligt välkomna!