Sillunch istället för grillning

Vi har bytt ut grillningen d 8/6 mot sillunch i Församlingshemmet kl 14.00 samma datum

I år återgår vi  till den tidigare så omtyckta sillunchen.
Vi träffas i Församlingshemmet d 8/6 kl 14.00.
Bindande anmälan till någon i styrelsen senast d 1/6, eller om/när vi ses vid de aktiviteter vi har i maj månad.
Styrelsen