220309 Årsmöte

Ett något försenat årsmöte i mars månad

Hällaryd-Åryds SPF-avd har avhållit årsmöte i Hällaryds Församlingshem. Sammankomsten inleddes med att Annika Ganestedt, diakon i församlingen, höll parentation över avlidna medlemmar under 2021.
Efter ljuständning hölls en tyst minut och sjöngs gemensamt Härlig är jorden. Annika framförde en visa av Dan Anderssons, samt läste en bön för det drabbade folket i Ukraina.

Årsmötesförhandlingarna genomfördes, och ordförande för dagens möte var Kerstin la Fleur Jeppsson, Ronneby. Till ordförande för 2022 omvaldes Stig-Harald Persson.
Till ordinarie styrelsemedlemmar omvaldes Margareta Svensson, Bengt Svensson, Åke Ingemansson och vid fyllnadsval nyval av Peter Rudolfsson.
Ny revisor blev Inger Svensson.
I övrigt omval på flertalet poster.

Under punkten Övriga frågor diskuterades program för kommande utflykt till Ronneby i maj månad.
3 olika besöksalternativ är aktuella, och av hänsyn till alla vi bör begränsa oss
till ett mindre område.
Kerstin la Fleur Jeppsson hjäler oss i planering, bokning av guide liksom frågan om var  vi kan äta lunch.
Under samma punkt diskuterades även vad vi kan göra för att öka medlemsantalet.
Alla hjälps åt i detta genom att bjuda med ev intresserade.
Bengt meddelade att boulen kommer igång d 29/3 kl 10.00
På tisdagarna fram tills dess kan man promenera tillsammans med Yvonne och Lehna. Första gången samling i Matvik kl 10.00
Bengt uppmanade alla att gå till Samhällsföreningens träff med Per.Ola Mattsson d30/3

Årsmötet avslutades med kaffe, semla och tillfälle att prata med varandra.
Tack till värdarna Ingrid, Maj-Lis och Lehna.

Foto och text Ingrid Andersson