20211013 Årsmöte för SPF Seniorerna Hällaryd-Åryd

Ett försenat årsmöte över verksamheten 2020

Seniorernas Hus
Det var första gången vi samlades i Seniorernas Hus, Karlshamn, och lokalen visade sig vara både stor och ljus.
Borden var vackert smyckade med ljuvliga cyklamen.

Ordföranden Stig-Harald hälsade alla välkomna, speciellt Kerstin la Fleur som är föreningens mentor i distriktet.

Så var det dags för årsmötesförhandlingar. Lite konstigt kändes det att tänka i banorna att detta var ett årsmöte som skulle ha hållits i februari. 
Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp, och på grund av pandemin var den mager.
Revisorernas föredragning ledde fram till ansvarsfrihet för styrelsen.

Så var det dags för sedvanliga val. Ingen avsägning förelåg inom styrelsen, varför det blev omval på de poster som var i tur att väljas.
På övriga poster förelåg en avsägning från Inga Johnsson som ordinarie ledamot i KPR. Ersättaren Peter Rudolfsson valdes att bli ord ledamot och Alberta Elofsson att gå in som reserv

Avgående Inga Johnsson tackades för sina år som ledamot i KPR och förärades en blombukett. Sven Holm, som fyllt 90 år, mottog också en blombukett, vilken skulle överlämnas av Evy tillsammans med en hälsning från föreningen.

Årsmötesförhandlingarna avslutades

Landgångarna smakade förträffligt och efter det var det dags för lite underhållning. Ordföranden kunde hälsa föreningens egen trubadur, Peter Rudolfsson, välkommen.
Vi fick lyssna till country, någon sång ur Mats Rådbergs repertoar och andra kända, och för flertalet okända låtar. Peter tackades med en applåd och en orkide’

En härlig kaffedoft hade börjat sprida sig i salen. Kaffe och Gerds goda kaka "satt som en smäck!"

Margareta återupptog frågan om lämpliga programpunkter och fick en hel del synpunkter på såväl lämpliga underhållare som ”föredragshållare”. 

Efter den sedvanliga lottdragningen tackade Stig-Harald alla som på olika sätt hjälpt till, Kerstin la Fleur och icke minst hustomten Göran Wistam. Styrelsen bestämde att det ska överlämnas en blomma till Minna som varit mycket behjälplig i samband med förberedelserna..

Foto och text: Ingrid Andersson