20190911 Månadsmöte

Septemberträff i Församlingshemmet

Jag kunde tyvärr inte närvara vid mötet. Jag tackar därför Margareta och Ann-Christine för bilderna!

Ingrid Andersson