Månadsmöte 20181112

Novembermöte

Månadsmöte med tema Italien

Mötet inleddes som vanligt med att ordföranden hälsade alla välkomna, och då särskillt Inga Johnsson som var dagens föredragshållare.

Inga visade bilder från en av flera resor till Italien, assisterad av Roland. Vi kunde nästan förnimma den italienska atmosfären när vi såg de vackra husen och fantastiska vyerna som Inga, på sitt proffsiga sätt, kommenterade. 
Tack till Inga för att vi fick följa med från San Marino och tvärs över mellersta Italien.

Samvaron fortsatte med en italiensk smörgås efterföljt av kaffe och tiramisurulltårta.
Lottdragning följde och teckningslista till kommande julfest skickades runt.

Avslutningsvis tackade ordföranden Inga och Birgitta med var sin orkidé samt värdparen för genomförandet av det italienska temat.

Foto och text: Ingrid Andersson