Boule 220905

Vi säger ett stort TACK till Sven Haraldsson som har varit aktivitetsledare för Boule. Tack för dina insatser under den gångna tiden.

Välkommen Bo Gustavsson, som nu är er nya aktivitetsledare.
Se mer information under aktiviteter.