Kören

SPF-kören

Vill du, som är medlem i SPF Seniorerna Bodekull, vara med i SPF-kören?

Kom till Seniorernas Hus på torsdagar kl 10.00 - 11.30. Vi behöver bli flera! 

Välkommen!