Programutskick för 2019

Programutskick och inbetalningskort

Programutskick för 2019 görs efter årsmötet i februari.

Info om månadsmötet i januari och årsmötet i februari kommer på hemsidan och via mail.

Inbetalningskort kommer vecka 6 , pga central uppbörd.