Vårens program Seniorernas Hus 2022

13 jan   Jens U Nilsson  sång/musik
27 jan    Mickael Litén    sång/musik
10 feb    Stig/Magnus     sång/musik
24 feb     Ann Karlsson   yoga
10 mars  Per-Arne med  ukuleleorkester
24 mars  Torill Skaar Magnusson omsorgschef
7   april   Sara-Maria Rönnbäck stadsträdgårdsmästare 
21 april   Ola Malmqvist apoteket
12 maj    Gunvor Åsäng   sång/musik
2   juni     Paul Skoog       sång/musik

VÄLKOMMEN!