Sammanträde 20190308

Regionala pensionärsrådet sammanträdde 20190308