Stämman 2020

Årets stämma blir en digital variant som kallas per capsulam. Viktiga datum: 20 augusti distriktsstyrelsemöte "gamla" styrelsen, 27 augusti kallelse/inbjudan till föreningarna, 16 september handlingarna ut till ombuden, 28 september ombudens svarsblanketter måste vara inne till distriktet. Mer information kommer.

Program

Stämmohandling

Kallelse