Preliminär utbildningsplan

SPF Seniorerna Norrbottens distriktets

UTBILDNINGSPLAN 2022  (*= via Zoom eller Teams)

 

25/1 tisdag Folkhälso-konferens. Via förbundet *

26/1 onsdag Utbildningskonferens för studieombud: med Åsa Österberg, förbundet *

26/1 onsdag Medlemsregister kurs del 2, i samarbete med förbundet *

15/2 tisdag Inspirationskonferens för webbredaktörer i samarbete med förbundet *

17/2 torsdag Rekrytering/Marknad/Kommunikation med Åsa Österberg, förbundet *

9/3 onsdag Kursträff: heldag: Webb/ Hemsida Luleå del 3

10/3 torsdag Kursträff heldag medlemsregistret/ Miriam, Luleå (del 3)

7/4 torsdag Rekryterings konferens: Förbundet, Åsa Österberg*

20/4 onsdag KPR/ LPR konferens

21/4 torsdag SPF Seniorerna Norrbotten: Årsstämma Luleå

10/5 tisdag   Ny i styrelsen kurs datum ändring. se nedan! 

12/5 torsdag  Vårens FO konferens, Luleå

18 maj Inspirationsdag för Friskvård

15 -19/5  söndag – torsdag: Folkhälsovecka V20.

1/6 onsdag  Kurs: Epi server (hemsidan) för nyvalda och IT ansvariga

2/6 torsdag  Kurs: Medlemsregister för nyvalda och IT ansvariga

7/6 tisdag  Ett initiativ av Region Norrbotten för att främja senior hälsa post-covid. 
 (* Teams)                 Utbildning i att leda samtal "Må bra med mat hela livet". 

8/6 onsdag  Ny i styrelsen kurs: organisation, stadgar, förmåner, bostadsstöd mm.
(prel. datum)

 

--------------Sommar--------------Sommar--------------Sommar--------------Sommar

 

4/10 tisdag  Kassörsträff/ kurs – Medlemsregistret   (kombinerad) 

5/10 onsdag Ombudsträff: Hälso och Friskvårds ansvariga. Hörsel,
                      Syn och Trafik, fallolyckor mm.

18/10 tisdag Rekryteringskonferens: Enbart distrikt Norrbotten
                      med Åsa Österberg förbundet *

19/10 onsdag Smartphones, läsplattor: kombinerad utbildning
                        i samarbete med Vuxenskolan, Luleå

9/11 onsdag Höstens FO konferens, Luleå?

10/11 torsdag Valberednings kurs/ konferens (kombinerad)

30/11 onsdag Medlemsregister/ hemsida: Event och Excel, IT säkerhet

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------