ComHem och Tele2 kunder!

Byt till ny e-post adress och meddela oss IT ansvariga på distriktet.

Då ComHem och Tele2 upphört med e-post  funktionen så vill vi i Norrbottens distriktet ändra så att det blir rätt e-post adress i vårt Medlemsregister.

Meddela Ove Lindblom eller Ingemar Johansson  alternativt Christine på kansliet!