Ny kurspolicy för 2020!

Distrikt styrelsens förslag till nytt kursupplägg för år 2020.

" Distriktet har under året erbjudit många utbildningar och en del av dessa har blivit inställda på grund av för få deltagare.

Eftersom just studier och kunskapsinhämtande är en av våra viktigaste uppgifter så vill vi naturligtvis att det ska fungera och vara hög kvalitet på det som erbjuds!

Styrelsen har funderat över orsaken (fel tid på året, ointressant innehåll, för ofta eller annat) och har som förslag, att samla utbildningar i block, dvs koncentrerat under en dag eller ett par dagar där det finns både gemensamma inslag och specifika delar för de olika uppdragen.

Det kan underlätta samåkning och kanske lusten att delta om flera från en styrelse åker samtidigt.


Vårblocket (efter föreningarnas årsmöten) skulle kunna innehålla träffar/kurser för valberedningar, ny i styrelse och liknande och höstblocket träffar/kurser för olika funktioner i styrelsen, administrativa system och liknande

Nu vill vi höra era tankar omkring detta och andra förslag till förändring som ni kanske tänkt på!