MEDLEMSMÖTEN 2022

Se datum!

För närvarande är första medlemsmötet framflyttat till februari!

Datum ej bestämt!

Det pga. att den fortlöpande Covid pandemin ökar igen.

Vi följer FHM och förbundets rekommendationer:

Nya tillfälliga smittskyddsåtgärder från den 12 januari