Aktiviteter och medlemsmöten!

Utomhus aktiviteter följs av ordinarie medlemsmöten så snart det är möjligt!

Ute aktiviteter: Program, information mm. 

 

Anmälan till till Siv Wiss tel. 070-265 43 81

eller

Marianne Brynefall tel. : 070-559 92 97

Se annonsering!

Välkommen!

Styrelsen