Månadsträff 27/4

SPF Häggen
27 april kl. 13.00 Månadsträff. Modevisning Kyrkcenter
Anmälan senast 24/4 till Vivi-Ann 070-381 11 93
Kommande aktivitet:
18 maj kl 13.00  Kulturcafé Samvaron Källbo.
Biblioteket informarar.
Anmälan senast 13 maj till Elna 070-286 31 48
Välkomna
Styrelsen