Gemensamhetsboende

Hiering med lokala politiker angående gemensamhetsboende

Ett drygt 50-tal intresserade seniorer kom för att lyssna och hade även möjlighet att ställa frågor.

Anders Berg PRO, hälsade alla välkomna och  inledde med att inviga alla med SPF.s och PRO.s tankar med gemensamhetsboende.

Ett boende som skapar social samvaro och trygghet för oss som inte är i behov av vård. Där man hjälps åt med diverse sysslor. Det ska t ex finnas möjlighet till gemensamma lokaler, bilpool, uthyrningsrum för besökande och inte minst gröna ytor för gemensamma utevistelser. Detta kommer att ge både hälsoeffekter och frigörande av villor och andra typer av boenden.

SPF och PRO har gemensamt inbjudit till träff med lokala politiker för att höra deras tankar, planering och visioner för gemensamhetsboende för 55+ i vår kommun. Även lokala byggföretag var inbjudna, endast BD-bygg närvarade.

Så gott som alla partier ställde upp, frånvarande var SD och Landsbygdspartiet.

Var och en av politikerna fick möjlighet att presentera sina idéer och visioner.

Helen Lindbäck KD, var först ut. Hon poängterade att nästa års budget tas först i slutet av november, så vi är helt rätt ute. Det är viktigt att det finns alternativa boenden för att  alla ska kunna välja.

Mats Dahlberg Miljöpartiet.  Vill verka för olika typer av boenden för seniorer. Möte mellan generationer och billigare bostäder så alla har möjlighet att välja sitt boende.

Ellinor Sandlund M ser möjligheten att lägga  in ett seniorboende bland villor på Norrstrand. Där finns fin utemiljö och tillgång till gröna ytor.

Britt Fäldt V anser det är viktigt med en bostadspolitik som kan erbjuda boende till alla oavsett ekonomi. Idag finns det privata hyresvärdar som väljer seniorer. Piteå kommer att växa österut, Strömnäsbacken, men även på nuvarande Norrmalmskolans tomt kommer Lindbäcks och Rawi att bygga 300-400 lägenheter. Kvarteret Löjan, fd parkeringsdäcket är också i planering.

Marita Björkman S, ser positivt på ett gemensamhetsboende med gärna en förskola i närheten så generationer möts. Jämför gärna denna typ av boende med studentboende. Där har man sitt eget och kan även umgås i de gemensamma lokalerna. S vill bygga för alla, både hyresrätter, bostadsrätter, radhus och villor.

Britta Lysholm C. De har inte diskuterat någon särskild bostadspolitik. Alla boendemöjligheter ska finnas och det gäller centralt som på landsbygden.

Johnny Åström, Sjukvårdspartiet menar att rotation på bostadsmarknaden är viktig, såväl centralt som på landsbygd. Ännu har partiet inte lagt sitt valprogram men det kommer givetvis innan valet.

Rune Lundberg BD-bygg fastigheter. Han anser att det är tjänstefel av byggbolagen att inte närvara och tackar för inbjudan. BD-bygg vill få in önskemål av våra behov och är givetvis intresserade. Påpekar att läget är viktigt för närhet till service.

Lisbet Lindmark informerar om att SPF har träffat BD-bygg och framfört önskemål och tankar om gemensamhetsboende.

Åke Gustavsson PRO ställer frågan om det finns planer för seniorboende i Långträsk.

Kerstin Hofgren önskar att Pitebo bygger (eller renoverar egen notering) ett kollektivhus som riktas till alla åldrar med kanske en låg insats. Viktigt är att det finns grönområden/ytor till skön utevistelse.

Patrik Lundström svarar Åke Gustavsson att färdig mark finns på landsbygden, men det är viktigt att byggbolagen har intresse. Kommunen upplåter marken.

Anders Berg tackar alla för att de kommit och meningen med detta möte att att vi ska få igång en rörelse för alternativa boenden som idag inte finns i Piteå. Samarbete är viktigt för att detta ska bli verklighet och vi vill vara med och påverka under processen.

Veronica Magnusson