Månadsträffen inställd

Månadsträffen med paltbuffé är inställd pga för få anmälningar