Protokoll

Nu finns protokollet från styrelsemötet i december  på hemsidan.
Länk protokoll
Ove